APE GRUPO

Un disseny singular per APE Grup
El showroom de Ape Grup ha estat projectat mitjançant línies obliqües i trencades «amb el propòsit de trencar amb l’hegemonia de les tradicionals formes octogonals tan presents en el món de la ceràmica i de mostrar el caràcter innovador de la companyia».
Exteriorment ofereix una composició singular, amb una geometria que combina els plecs dels plans de façana composts per una composició de polígons que alterna vidres i zones opaques.
El tancament està compost per un mur cortina de vidre doble aïllant, amb control solar i GRC (Glass Reinforced Concrete), és a dir, microformigó armat amb fibra de vidre en les seves parts opaques. Els colors blancs del GRC combinen amb el to blavós dels vidres.
A més, l’edifici de Ape Grup és el primer de la província de nova construcció que compta amb la certificació Breeam, prestigiós segell de construcció mundial que acredita les més altes exigències. Així mateix, incorpora un sistema de monitorització i control de Schneider.