Archive

Tot i l'altura dels sostres de l'església, amb la il·luminació escollida, vam aconseguir ressaltar cada de cintura de les escultures, pilars i murals que componen l'altar, augmentat de manera exponencial el seu protagonisme....