Perquè un projecte d’il·luminació?

Perquè un projecte d’il·luminació?

Estem segurs de que alguna vegada ens hem mirat a un espill i ens hem vist ombres. O amb el to de la pell diferent del nostre, i….ja… sense comptar el tema dels colors en una botiga de roba, o el tint de color en el cabell, o…el maquillatge…que diferent en l’interior del local a l’exterior .

¡Doncs tot té solució!

Per a això el mètode de treball a emprar és desenrotllar un projecte d’il·luminació des de zero.

Ja que tot açò comentat anteriorment se soluciona amb les lluminàries correctes per a cada espai, el lloc on aniran col·locades també és molt important.

Triar correctament la font de llum i conéixer les característiques tècniques que tenen les lluminàries.

Factors Técnics
Factors Ambientals Projecte d’il·luminació Factors estètics
Factors Funcionals