Il·luminació lineal i obscur

Il·luminació lineal i obscur

Quan pensem en decorar un llar no sol tenim que tindre en ment l’elecció de sofás, cortines, els cuadres i altres objectes decoratius. Hi ha que ser conscient de que el disseny d’il·luminació pot canviar radicalment els ambients d’un apartament.

Tenim que intentar no fixarse solment en els aparells que produeixen llum e il·luminar cada estancia d’ una forma diferent. Cada espai te el seu estilo i una funció determinada. Hi ha habitació que requiereixen molta il·luminació i altres, en canvi, que demandan un ambient relaxat i tenue, amb poca llum.

Avui, existeixen múltiples opcions de iluminació, pero la integració de l’ il·luminació en la arquitectura cobra un especial protagonisme. Aquest tipus de la il·luminació et fará la vida més cómoda i et petmetra  donarli un punt modern, únic i diferencial al teu llar.

¿Quina es la diferència entre il·luminació lineal i obscur? 

La il·luminació lineal es un sistema de il·luminació que s’aconseguix  empotrant línees de llum en el sostre, pareds, sòls o façanes.

Crea un efecte elegant i net. L’il·luminació lineal s’utilitza per enfatitzar les línees de la casa o dels elements estructurals. El disseny de les línees de llum es pot personalitzar per adaptar l’espai o crear dibuixos d’ estética sorprendent.

El obscur aprofita els obscurs en falsos sostres per donar a l’estada una llum homogènea i indirecta. Este efecte es consegueix instalant tires de LED’s en el perímetre del obscur i fent que la llum emergeixi suavement.

                                                      

¿Porquè elegir aquest tipus de il·luminació?

Alguns punts fuertos per els quals deuries de platejarte personalitzar un habitacle amb il·luminació lineal i fossajats son:

1- Visteix el teu llar amb un disseny modern i innovador

No sols els muebles realcen l’estètica d’una vivenda.Ho poden fer també unes linees de llum en el corredor que destaquen l’arquitectura d’una vivenda o unes foses en el sostre del mejador. La il·luminació lineal es molt innovadora i ofereix aplicacions que s’adapten a diferents gusts i estils.  

                  

                

 2- Proporciona llum general i de forma uniforme

Les llàmpares tradicionals solen iluminar molt be alguns punts de la estància mientres que altes poeden quedar obscuros. Amb la il·luminació lineal conseguirás que les teues habitacions estiguen perfectament iluminades. Obtindras, la llum ideal, sense sombres ni deslumbramients. Este sistema ademés, es compatible amb altres punts de llum més clàssics.       

     

3- Màxima eficiència i sostenibilitat amb sistema LED

La il·luminació lineal utilitza el sistema LED, les seves principals característiques son el alt rendimient i el baix consum. Pero te molts beneficis reals com son l’alta eficiència, major tiemps de vida, genera meing calor, son més segurs, més xicotets i tenen un mellor disseny.

4- Disfrútala en interior i també en exterior

La il·luminació lineal pot aplicarse en cualsevol estancia del teu llar i també en el jardí o terraça. Dona-li al teu espai exterior un disseny únic instalant iluminació lineal en el sostre, pareds o inclus a terra

                

 

5- Una proposta innovadora i versátil amb diversos perfils

Dóna-li a la teva llar una personalitat única amb un disseny innovador. Existeixen diferents perfils que permeten crear dissenys de interseccions que dibuixen sorprenents tramats de llum. Ten en cuenta que la iluminación lineal puede colocarse en cualquier pared, suelo o techo, ya sea de interior o exterior.

                             

6- Con mecanismes de regulació de la llum

Podem incorporar reguladors de intensitat de llum. Així tenim la possibilitat de augmentar o disminuir la intensitat de llum segons el moment del día o la activitat que estiguis realizant. Com pot ser veure una pelicula i baixar la intesitat de la llum sense tindre la necesitat de apagar-la tota.